Základní a Mateřská škola Velký Třebešov

Jsme typickou venkovskou málotřídní školou s menším počtem žáků ve třídách

a příjemným prostředím rodinného charakteru. Máme pět ročníků ve dvou třídách.

Součástí základní školy je také mateřská škola s jednou třídou, školní družina a školní jídelna.

Budova školy se nachází na klidném místě na návsi, obklopená přírodou.

Žáků ZŠ

Dětí MŠ

Typ školy: málotřídní (2 třídy – 1.- 5. roč.),

Školní vzdělávací program: ŠVP ZV Tvořivá škola

Mateřská škola: 1 oddělení,

Školní vzdělávací program: “Duhová školka”

Zápis 2024