Měsíční plány:

PROSINEC

4. 12. – vánoční trhy spojené s adventním koncertem pro veřejnost; rozsvícení vánočního stromku před školou

5. 12. – mikulášská nadílka

14. 12. – autorské čtení se spisovatelkou Renatou Komůrkovou

14. 12. – vystoupení žáků na výroční schůzi Klubu důchodců od 15.00 hod.

18. 12. – beseda „Tonda Obal na cestách“ o třídění odpadu

20. 12. – kino Nové Město nad Metují

21. 12. – vánoční besídka s vyráběním v ZŠ a vánoční nadílka v ŠD

22. 12. – ředitelské volno

23. 12. – 2. 1. – vánoční prázdniny

 

Pozn.: Plánovaný program na 20. 12. a 21. 12. se může změnit tak, že se
akce konané v tyto dny vymění. Žáci budou včas informováni.
V tyto dny budou žáci všech ročníků končit ve 12.00 hodin.