O škole:

Informace o škole:

Součástí naší základní školy je mateřská škola, školní družina a školní jídelna.

V současné době navštěvuje naši ZŠ 16 žáků a MŠ 13 dětí. Jsme škola málotřídní a ve dvou třídách se vzdělávají žáci 1.- 5. ročníku.
Ve škole pracuje 10 zaměstnanců (7 pedagogických a 3 nepedagogičtí).

Vzdělávání dětí v MŠ a ŠD probíhá bezúplatně!

 

Provoz mateřské školy:

6,30 – 16,00 hod.

Provoz školní družiny:

6,15 – 15,30 hod.

 

Linkový autobus Česká Skalice, nám. – Velký Třebešov, škola:

Odjezd v 7,47 hod. z České Skalice, nám. (autobus CDS Náchod)

 

Začátek a konec vyučovacích hodin:

1. hodina: 8,10 – 8,55
2. hodina: 9,05 – 9,50
3. hodina: 10,15 – 11,00
4. hodina: 11,10 – 11,55
5. hodina: 12,05 – 12,50

Odpolední vyučování: 12,50 – 14,30

 

 

 

Nakládání s osobními údaji:

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ: Základní škola a Mateřská škola, Velký Třebešov, okres Náchod, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Lenkou Kašparovou

sídlo: Velký Třebešov 2,55203 Česká Skalice IČ: 70998752, telefon: 491451302,732230724, e-mail: LKasparova@zsvelkytrebesov.cz

Pověřenec pro OÚ: Simona Michelová, e-mail: michelova@mikroregionupa.cz,tel. 730510371