Jídelníček:

Jídelní lístek
Změna jídelníčku vyhrazena!

 

Od 13.12. 2014  je povinností všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. nemocnic, restaurací, školních jídelen, pekáren, prodejen atd. označovat alergeny ve všech potravinových výrobcích.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno!

Jídelna má pouze funkci informační, a to tak jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku označeno číslem odpovídajícím danému alergenu. Seznam legislativně stanovených alergenů s číselným označením, které bude zaneseno na jídelním lístku, bude na nástěnce týkající se stravování.