Školní jídelna

INFORMACE PRO RODIČE

Odhlašování, přihlašování a placení stravného

 

– obědy se v případě absence dítěte odhlašují zásadně jeden den předem od 6,30 hod do 12,00 hod ve školní kuchyni nebo telefonicky na čísle 491 451 302

– za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje!

– v případě nemoci dítěte si 1.den nemoci mohou rodiče stravu vyzvednout, v další dny již ne!

– obědy lze vyzvednout jen do vlastních nádob (jídlo nosičů), které musí být čisté a to v době od 11,30 do 12,30 hodin

– po nemoci či absenci si musí rodiče své dítě na obědy přihlásit alespoň jeden den předem (jinak nebude dítěti oběd vydán)

 

Ceny stravného platné od 1.9.2022

ZŠ – 30,00 Kč

ZŠ – 33,00 Kč (děti které dovrší v tomto školním roce 11. let)

MŠ – 38,00 Kč celodenní docházka (oběd +přesnídávka +svačina)

MŠ – 41,00 Kč celodenní docházka (děti které dovrší v tomto školním roce 7. let)

MŠ – 29,00 Kč polodenní docházka (oběd +přesnídávka)

MŠ – 32,00 Kč polodenní docházka (děti které dovrší v tomto školním roce 7. let)

 

– platba obědů za měsíc září a říjen se bude vybírat 19.9.-20.9.2022 a od října zpravidla každý 16.až 17. den v měsíci a to vždy na měsíc dopředu, přesný termín bude vždy předem zveřejněn

– rodiče musí zaplatit i v případě, že je jejich dítě v těchto dnech nepřítomno v MŠ nebo ZŠ

– peníze budou vybírány v kanceláři za kuchyní pí. Dědkovou v uvedených dnech od 6,30 do 15,00 hodin

– dodržujte prosím termíny plateb!

– je možné platit stravné bankovním převodem, každé dítě má přidělen svůj variabilní symbol, který platí po celou dobu docházky. Platba musí být připsána na náš účet nejpozději do 20.dne předešlého měsíce.

Vedoucí ŠJ. Velký Třebešov, M. Dědková